Tip ons een stalletje!

Landelijk platform met regionale kracht

Het ‘Fietsen voor m’n eten – Westland’ initiatief is sinds de start in augustus 2017, in korte tijd uitgegroeid tot een groot netwerk van consumenten die zelf hun eten bij elkaar fietsen en houders van stalletjes, kwekers, boeren en kleine winkeliers die de gezonde voeding aanbieden.

Dit initiatief heeft de potentie in zich om mensen in beweging te krijgen en bewustere keuzes omtrent voeding te helpen maken. Ik droom voorzichtig van een landelijk platform met regionale kracht.

Voorfietsers gezocht

Om landelijke dekking van het initiatief ‘Fietsen voor m’n eten’ te realiseren, zijn mensen nodig die zich willen inspannen om de volgende activiteiten (of een deel daarvan) te verrichten:

  • zelf te fietsen voor hun eten,
  • zelf en met hulp van hun netwerk hun regio in kaart te brengen,
  • zelf een Facebookgroep te beheren,
  • luchtige verslagen te schrijven van fietstochten (met foto’s),
  • een netwerk op te bouwen binnen de regionale agrarische/tuinbouwsector en kleine winkeliers
  • te bloggen en/of te vloggen over de weg van zaadje naar bord

Ook zoek ik subsidiemogelijkheden, fondsen en ideeënwedstrijden om dit initiatief financieel te ondersteunen, om de landelijke dekking te realiseren.

Ben jij of ken jij die voorfietser die enthousiast raakt bij deze oproep?

Vul dan het formulier hieronder in. Bedankt voor jouw enthousiasme!

Salland

Inmiddels is de regio Salland er al bij gekomen door de inspanningen van voorfietser Fanny Beishuizen. Op 11 juli 2018 won zij de Gezondheidsverkiezing 2018 van Kr8 van Raalte met de door haar bedachte naam “Noaberhaptrap”, fietsen van buur naar buur om je eten bij elkaar te sprokkelen. Met dit geld kunnen we haar groep ‘Noaberhaptrap / Fietsen voor m’n eten – Salland‘ en haar ideeën rond de Noaberhaptrap verder op de kaart zetten. Helaas heeft Fanny haar activiteiten om persoonlijke redenen moeten stopzetten, dus ook voor Salland zoek ik een nieuwe voorfietser. Dan blijft ook de regiokaart van Salland te zien, met fietsverslagen en blogs met achtergrondverhalen over de stalletjes en boerenlandwinkels in Salland.

Formulier:

Landelijk platform met regionale kracht
Weten hoe wij met je gegevens omgaan? Bekijk onze Privacyverklaring.